• اجاق گاز فردار اخوان جم استیل مدل ام M8 - EDTRطول گاز 90 CM عرض گاز 60 CM مبله پنج شعلهنمای گاز استیل خشدارقطعات اصلی ایتالیایی ( شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ) راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارددارای شعله پخش کن طرح ونوس4سرشعله ایتالیایی گاز معمولی1سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه اییک شعله زمان دار فندک خودکار مجزا برای روی هر ولوم سیستم...

  57,459,360 ریال 58,632,000 ریال 2% موجود
  تخفیف تا 1399-12-28
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز فردار اخوان جم استیل مدل ام M9 - EDTRطول گاز 90 CM عرض گاز 60 CM مبله پنج شعلهنمای گاز استیل خشدار محدبقطعات اصلی ایتالیایی ( شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ) راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارددارای شعله پخش کن طرح ونوس4سرشعله ایتالیایی گاز معمولی1سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه اییک شعله زمان دار فندک خودکار مجزا برای روی هر ولوم...

  62,674,920 ریال 63,954,000 ریال 2% موجود
  تخفیف تا 1399-12-28
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز فردار اخوان جم استیل مدل ام M10 - EDTRطول گاز 90 CM عرض گاز 60 CM مبله پنج شعلهنمای گاز بدنه لعابی سفید رویه استیل صافقطعات اصلی ایتالیایی ( شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ) راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارددارای شعله پخش کن طرح ونوس4سرشعله ایتالیایی گاز معمولی1سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه اییک شعله زمان دار فندک خودکار مجزا برای...

  56,068,740 ریال 57,213,000 ریال 2% موجود
  تخفیف تا 1399-12-28
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز فردار اخوان جم استیل مدل ام M11 - EDTRطول گاز 90 CM عرض گاز 60 CM مبله پنج شعلهنمای گاز بدنه لعابی سفید رویه استیل محدبقطعات اصلی ایتالیایی ( شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ) راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارددارای شعله پخش کن طرح ونوس4سرشعله ایتالیایی گاز معمولی1سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه اییک شعله زمان دار فندک خودکار مجزا...

  60,936,400 ریال 62,180,000 ریال 2% موجود
  تخفیف تا 1399-12-28
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز فردار اخوان جم استیل مدل ام M12 - EDTRطول گاز 90 CM عرض گاز 60 CM مبله پنج شعلهنمای گاز استیل خشدارمجهز به دکمه لمسی برای لامپ،جوجگردان و فن قطعات اصلی ایتالیایی ( شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ) راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارددارای شعله پخش کن طرح ونوس4سرشعله ایتالیایی گاز معمولی1سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه اییک شعله زمان...

  61,871,320 ریال 63,134,000 ریال 2% موجود
  تخفیف تا 1399-12-28
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز فردار اخوان جم استیل مدل ام M12 - EDTRطول گاز 90 CM عرض گاز 60 CM مبله پنج شعلهنمای ظاهری محدبنمای گاز استیل خشدارمجهز به دکمه لمسی برای لامپ،جوجگردان و فن قطعات اصلی ایتالیایی ( شعله پخش کن ، ترموکوپل ، فندک اتوماتیک ) راندمان احتراق 25 درصد بالاتر از استاندارددارای شعله پخش کن طرح ونوس4سرشعله ایتالیایی گاز معمولی1سرشعله ایتالیایی گاز سه حلقه...

  67,157,440 ریال 68,528,000 ریال 2% موجود
  تخفیف تا 1399-12-28
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف